Tohid Foundation Inc.

دعای هر روز ماه مبارك رمضان

روز اوّل:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامى فيهِ صِيامَ الصّآئِمينَ وَقِيامى فيهِ
* * * * * خدايا قرار ده روزه ام را در اين ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داريم را
قيامَ الْقآئِمينَ وَنَبِّهْنى فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ وَهَبْ لى جُرْمى فيهِ
نيز همانند شب زنده داران و بيدارم كن در آن از خواب بيخبران و جنايتم را بر من ببخش
يا اِلـهَ الْعالَمينَ وَاعْفُ عَنّى يا عافِياً عَنِ الْمُجْرِمينَ
اى معبود جهانيان و درگذر از من اى درگذرنده از جنايتكاران

روز دوّم

اَللّـهُمَّ قَرِّبْنى فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ وَجَنِّبْنى فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ
* * * * * خدايانزديكم كن در اين ماه بسوى موجبات خوشنوديت و دورم ساز در آن از خشم و عذابت
وَوَفِّقْنى فيهِ لِقِرآئِةِ ايـاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
و موفقم دار در اين روز بخواندن آيات قرآنيت به رحمت خود اى مهربانترين مهربانان * * * * * *

روز سوم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبيهَ وَباعِدْنى فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ
خدايا روزيم كن در اين ماه تيزهوشى و بيدارى و دورم گردان در آن از بيخردى
وَالْتَّمْويهِ وَاجْعَلْ لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تُنْزِلُ فيهِ بِجُودِكَ يا اَجْوَدَ الاَْجْوَدينَ
و اشتباه كارى و مقرر فرما برايم بهره اى از هر خيرى كه در آن نازل گردانى بجود و كرمت اى باجودترين جودمندان

روز چهارم

اَللّـهُمَّ قَوِّنى فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ وَاَذِقْنى فيهِ
* * * * * * * * * * خدايا نيرو ده مرا در اين ماه براى برپا داشتن فرمان و دستورت و بچشان به من
حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْنى فيهِ لاَِدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ
شيرينى ذكرت و به من ياد ده در اين ماه طرز بجا آوردن سپاسگزارى خود را به بزرگواريت و نگاهم دار در آن
بِحِفْظِكَ وَسَِتْرِكَ يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ
به نگهدارى و محافظت خود اى بيناترين بينايان

روز پنجم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ وَاجْعَلْنى فيهِ مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ اْلقانِتينَ وَاجْعَلنى
خدايا قرارم ده در اين ماه ازآمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان شايسته فرمانبردارت و بگردانم
فيهِ مِنْ اَوْلِيآئِكَ الْمُقَرَّبينَ بِرَأْفَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
در اين روز از اولياء مقرب درگاهت به مهرت اى مهربانترين مهربانان

روز ششم

اَللّـهُمَّ لا تَخْذُلْنى فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ وَلاتَضْرِبْنى بِسِياطِ نَقِمَتِكَ
خدايادر اين ماه به خاطر دست زدن به نافرمانيت خوارم مساز و تازيانه هاى عذابت را بر من مزن و از موجبات خشمت
وَزَحْزِحْنى فيهِ مِنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنْتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ
بدان نعمت بخشى و الطافى كه نسبت به بندگان دارى دورم بدار اى آخرين حد
اشتياق مشتاقان

روز هفتم

اَللّـهُمَّ اَعِنّى فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ
خدايا ياريم كن در اين ماه بر روزه و شب زنده داريش
وَجَنِّبْنى فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ وَارْزُقْنى فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ
و دورم بدار در آن از لغزشها و گناهانش و روزيم كن در آن ذكر خود را بطور دوام و يكسره
بِتَوْفيقِكَ يا هادِىَ الْمُضِلّينَ
به توفيق خود اى راهنماى گمراهان

روز هشتم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ رَحْمَةَ الاَْيْتامِ وَاِطْعامَ اْلطَّعامِ
خدايا روزيم گردان در اين ماه مهرورزى نسبت به يتيمان و خوراندن طعام
وَاِفْشآءَ السَّلامِ وَصُحْبَةَ الْكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الاْمِلينَ
و به آشكار كردن سلام و هم نشينى با كريمان به فضل و كرمت اى پناه آرزومندان

روز نهم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لى فيهِ نَصيباً مِنْ رَحْمَتِكَ
خدايا قرار ده برايم در اين روز بهره اى از رحمت
الْواسِعَةِ وَاهْدِنى فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ وَخُذْ بِناصِيَتى اِلى
وسيعت و راهنمائيم كن در اين ماه بسوى دليلهاى درخشانت و مرا بسوى موجبات
مَرْضاتِكَ الْجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ الْمُشْتاقينَ
خوشنودى همه جانبه ات سوِ ده به حق محبتت اى آرزوى مشتاقان

روز دهم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ وَاجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْفآئِزينَ لَدَيْكَ
خداياقرارم ده در اين ماه از توكل كنندگان بر خودت و بگردانم در آن از سعادتمندان درگاهت
وَاجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُقَرَّبينَ اِلَيْكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالِبينَ
و قرارم ده در آن از مقربان پيشگاهت به حق احسانت اى هدف نهائى جويندگان

روز يازدهم

اَللّـهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ فيهِ الاِْحْسانَ وَكَرِّهْ اِلَىَّ فيهِ الْفُسُوَِ
خدايادوست گردان نزد من در اين ماه احسان و نيكى را و ناخوش دار در پيش من در اين روز فسق
وَالْعِصْيانَ وَحَرِّمْ عَلَىَّ فيهِ السَّخَطَ وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ

و نافرمانى و گناه را و حرام گردان در اين روز بر من خشم كيفربار و آتش (سوزان) را به كمك خودت اى فريادرس فريادخواهان

روز دوازدهم

اَللّـهُمَّ زَيِّنّى فيهِ بِالسَِّتْرِ وَالْعَفافِ وَاسْتُرْنى
خدايا در اين ماه مرا به زيور پوشش از گناه و پاكدامنى بياراى
فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفافِ وَاحْمِلْنى فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِ
و جامه قناعت و اكتفاى به مقدار حاجت را به برم كن و وادارم كن در اين روز به عدالت و انصاف
وَ امِنّى فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخآئِفينَ
و ايمنيم بخش در آن از هر چه كه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت اى نگهدارنده ترسناكان

روز سيزدهم

اَللّـهُمَّ طَهِّرْنى فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالاَْقْذارِ وَصَبِّرْنى فيهِ عَلى كآئِناتِ
خدايا پاكم كن در اين ماه از چركى و كثافات و شكيبايم كن بر مقدراتى كه
الاَْقْدارِ وَوَفِّقْنى فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الاَْبْرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَساكينَ
خواهد شد و موفقم دار در اين ماه به پرهيزكارى و هم نشينى با نيكان به كمك خودت اى روشنايى ديده مسكينان

روز چهاردهم

اَللّـهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالْعَثَراتِ وَاَقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ
خدايا مگير مرا در اين ماه به لغزشها و بازم دار در آن از خطاها و لغزشها
وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالاْفاتِ بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ الْمُسْلِمينَ
و قرارم مده در اين روز هدف بلاها و آفات به عزتت اى عزت بخش مسلمانان

روز پانزدهم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ
خدايا فرمانبردارى فروتنان را در اين ماه روزى من گردان
وَاشْرَحْ فيهِ صَدْرى بِاِنابَةِ الْمُخْبِتينَ بِاَمانِكَ يا اَمانَ الْخآئِفينَ
و بگشا سينه ام را براى بازگشتن بسويت همانند بازگشتن خاشعان به امان بخشيت اى امان بخش ترسناكان

روز شانزدهم

اَللّـهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الاَْبْرارِ وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الاَْشْرارِ
خدايا موفقم دار در اين ماه به همراهى كردن با نيكان و دورم دار
وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِ الْقَـرارِ بِاِلـهِيَّتِكَ يا اِلـهَ الْعالَمينَ
در آن از رفاقت با اشرار و جايم ده در آن بوسيله رحمت خود به خانه قرار و آرامش به معبوديّت خود اى معبود جهانيان

روز هفدهم

اَللّـهُمَّ اهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الاَْعْمالِ وَاقْضِ
خدايا راهنمائيم كن در آن به كارهاى شايسته و برآور در آن حاجات
لى فيهِ الْحَوآئِجَ وَالاْمالَ يا مَنْ لا يَحْتاجُ اِلَى التَّفْسيرِ وَالسُّؤالِ يا
و آرزوهاى مرا اى كسى كه نيازى به شرح حال و درخواست ندارى اى
عالِماً بِما فى صُدُورِ الْعالَمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرينَ
دانا و آگاه بدانچه در دل مردم جهانيان است درود فرست بر محمد و آل پاكش

روز هيجدهم

اَللّـهُمَّ نَبِّهْنى فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبى بِضيآءِ اَنْوارِهِ
خدايا آگاهم ساز در اين ماه از بركات سحرهاى آن و نورانى كن در آن دلم را به پرتو انوار آن
وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضآئى اِلىَ اتِّباعِ اثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلـُوبِ الْعارِفينَ
و بگمار تمام اعضاء و جوارحم را به پيروى كردن آثارش به نور خود اى روشنى دهنده دلهاى عارفـان

روز نوزدهم

اَللّـهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِنْ بَرَكاتِهِ وَسَهِّلْ سَبيلى
خدايا سرشار كن در اين ماه بهره ام را از بركات آن و هموار ساز راهم را
اِلى خَيْراتِهِ وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِياً اِلَى الْحَقِّ الْمُبينِ
به سوى خيرات آن و محرومم مساز از پذيرفتن حسناتش اى راهنماى بسوى حقيقت آشكار

روز بيستم

اَللّـهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ اَبْوابَ الْجِنانِ وَاَغْلِقْ عَنّى فيهِ اَبْوابَ
خدايا بگشا در اين ماه برويم درهاى بهشت را و ببند برويم در آن درهاى
النّيرانِ وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ الْقُرْ انِ يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ فى قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ
دوزخ را و موفقم دار به تلاوت قرآن اى فرو فرستنده آرامش در دلهاى مؤمنان

روز بيست و يكم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لى فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ دَليلاً وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَىَّ سَبيلاً
خدايا برايم در اين ماه دليلى به موجبات خوشنودى خود مقرر فرما و راهى براى تسلط شيطان بر من باقى مگذار
وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً يا قاضِىَ حَوآئِـجِ الطّالِبينَ
و بهشت را منزل و آسايشگاهم قرار ده اى برآرنده حاجات جويندگان

روز بيست و دويّم

اَللّـهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ اَبْوابَ فَضْلِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ فيهِ بَرَكاتِكَ
خدايا باز كن برويم در اين ماه درهاى فضلت را و بركاتت را در آن بر من نازل فرما
وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ وَاَسْكِنّى فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتِكَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ
و موفقم دار در آن به موجبات خشنوديت و مسكنم ده در آن وسطهاى بهشتت اى اجابت كننده دعاى درماندگان

روز بيست و سيّم

اَللّـهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ
خدايا شستشويم ده در اين ماه از گناهان و پاكم كن در آن از
وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ يا مُقيلَ عَثَراتِ الْمُذْنِبينَ
عيبها و آزمايش كن در آن دلم را به پرهيزكارى دلها اى ناديده گيرنده لغزشهاى
گنهكاران

روز بيست و چهارم

اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ فيهِ ما يُرْضيكَ وَاَعُوذُبِكَ مِمّا يُؤْذيكَ
خدايا از تو خواهم در اين ماه آنچه تو را خوشنود سازد و پناه برم به تو از آنچه تو را بيازارد
وَاَسْئَلُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لاَِنْ اُطيعَكَ وَلا اَعْصِيَكَ يا جَوادَ السّآئِلينَ
و از تو خواهم در آن توفيق براى اينكه پيرويت كنم ونافرمانيت نكنم اى بخشنده به خواستاران

روز بيست و پنجم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مُحِبَّاً لاَِوْلِيآئِكَ
خدايا قرارم ده در اين ماه دوستدار دوستانت
وَمُعادِياً لاَِعْدآئِكَ مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتَِمِ اَنْبِيآئِكَ يا عاصِمَ قُلُوبِ النَّبِيّينَ

و دشمن دارنده دشمنانت و پيرو راه و روش خاتم پيمبرانت اى نگهدارنده دلهاى پيمبران

روز بيست و ششم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً
خدايا قرار ده كوششم را در اين ماه مورد سپاس و تقدير و گناهم را در آن آمرزيده
وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً وَعَيْبى فيهِ مَسْتُوراً يا اَسْمَعَ السّامِعينَ
و عملم را در آن پذيرفته و عيبم را در آن پوشيد اى شنواترينشنوايان

روز بيست و هفتم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَصَيِّرْ
خدايا فضيلت شب قدر را در اين ماه روزيم گردان و بگردان
اُمُورى فيهِ مِنَ الْعُسْرِ اِلَى الْيُسْرِ وَاقْبَلْ مَعاذيرى وَحُطَّ عَنّىِ
كارهايم را در آن از سختى به آسانى و عذرهايم را بپذير و ورز و
الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالِحينَ
گناهم را بريز اى مهربان به بندگان شايسته ات

روز بيست و هشتم

اَللّـهُمَّ وَفِّرْ حَظّى فيهِ مِنَ النَّوافِلِ
خدايا سرشار كن بهره ام را در اين ماه از انجام مستحبات و نوافل
وَاَكْرِمْنى فيهِ بِاِحْضارِ الْمَسآئِلِ وَقَرِّبْ فيهِ
و گراميم دار به ياد داشتن مسائل و نزديك گردان در آن
وَسيلَتى اِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسآئِلِ يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ اِلْحـاحُ الْمُلِحّينَ
وسيله ام را بسويت از ميان ساير وسائل اى كه سرگرمش نكند سماجت سماجت كنندگان

روز بيست و نهم

اَللّـهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ وَارْزُقْنى فيهِ التَّوْفيقَ
خدايا فراگير مرا در اين ماه به مهر خود و روزيم كن در آن به توفيق
وَالْعِصْمَةَ وَطَهِّرْ قَلْبى مِنْ غَياهِبِ التُّهَمَةِ يا رَحيماً بِعِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ
و خودنگهدارى و پاك كن دلم را از تيرگيهاى تهمت اى مهربان نسبت به بندگان مؤمن خود

روز سى ام

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامى فيهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ عَلى ما تَرْضاهُ
خدايا چنان كن روزه ام را در اين ماه كه مورد قدردانى و پذيرش بوده و بر طبق خوشنودى تو
وَيَرْضاهُ الرَّسُولُ مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالاُْصُولِ بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّد
و خوشنودى رسولت باشد و محكم باشد فروع آن بوسيله اصول به حق آقاى ما محمد
وَ الِهِ الطّاهِرينَ وَالْحَمْدُ للهِِ رَبِّ الْعالَمينَ * مؤلّف گويد: كه در تقديم و تأخير
و آل پاكش و ستايش خاص پروردگار جهانيان است

این صفحه را پرینت بگیرید این صفحه را پرینت بگیرید